Huishoudelijk reglement

 WELKOM BIJ DE WSA

In deze brief infomeren we je over de algemene gang van zaken op de vereniging. Het verenigingsleven wordt bepaald door de inbreng van haar leden. We hopen dan ook dat ieder lid vaak actief op het water én op de vereniging te vinden is. Het terrein van de WSA bevindt zich aan de Handweg 131 in Amstelveen.

HET DOEL VAN DE WSA

De WSA heeft als doel “het bevorderen van watersport (met name zeilen en windsurfen) in verenigings-en gezinsverband op de Amstelveense Poel en daarbuiten”. Hiertoe biedt de WSA haar leden de mogelijkheid te zeilen, te windsurfen, te suppen, roeien en kanoën.

FACILITEITEN

Op ons terrein vind je een clubhuis met een kantine en kleedkamers met douches en toiletten. Daarnaast is er een loods voor de stalling van materiaal. De vereniging beschikt over een vloot van verschillende boten waaronder Optimisten, Laser Pico´s en Volksboten. Ook het windsurfen wordt goed gefaciliteerd met diverse surfplanken en een ruime keuze uit zeilen. Daarnaast kun je ook suppen, roeien en kanoën. Het is dus absoluut niet noodzakelijk om over eigen materiaal te beschikken om toch te kunnen zeilen en windsurfen op de Poel!

AKTIVITEITENKALENDER

Door de vereniging wordt jaarlijks een activiteiten kalender uitgegeven die gepubliceerd wordt op de website opdePoel.nl. Daarnaast worden leden per email (o.a. nieuwsbrief) en een Whatsapp groep op de hoogte gehouden van de activiteiten van de vereniging.

HET VERENIGINGSLIDMAATSCHAP

Iedere zeiler of windsurfer dient lid te zijn van de vereniging alvorens gebruik te kunnen maken van de verenigingsfaciliteiten. De contributie bedragen staan vermeld op het laatste blad van dit bulletin. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.  Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, opzegging voor het volgende verenigingsjaar  dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december van het lopende jaar.

Er zijn 2 soorten van lidmaatschap die je als individu of als gezin kunt afsluiten:

Basis lidmaatschap

Je mag je inschrijven voor alle cursussen en evenementen maar niet

zelfstandig gebruik maken van het zeil-, windsurf- en SUP-, roei- en kanomateriaal. Dit lidmaatschap is in principe bedoeld voor jonge kinderen die nog niet op de middelbare school zitten en dus niet zelfstandig mogen zeilen. Ouders mogen een WSA-sleutel aanvragen die toegang geeft tot het terrein en de WC’s.

Watersport lidmaatschap

Je mag je niet alleen inschrijven voor alle cursussen en evenementen maar je mag ook zelfstandig gebruik maken van het zeil-, windsurf- en SUP-, roei- en kanomateriaal. Dit lidmaatschap is in principe bedoeld voor volwassenen/ gezinnen en voor kinderen die op de middelbare school zitten en dus zelfstandig mogen zeilen. Ouders en kinderen vanaf de middelbare school (met toestemming van de ouders) mogen een WSA sleutel aanvragen die ook toegang geeft tot de materiaalloods met alle zeil- en windsurf benodigdheden.

Zoals eerder gezegd, het verenigingsleven wordt bepaald door de inbreng van haar leden. Hierdoor kunnen ook de lidmaatschapstarieven laag blijven. Van alle leden wordt verwacht dat zij een aantal keren per jaar, bijvoorbeeld op de werkdagen komen helpen om de faciliteiten van de vereniging in stand te houden. 

Dit zijn heel erg gezellige dagen waarop we er met elkaar voor zorgen dat het materiaal, de gebouwen en het terrein van de vereniging goed onderhouden blijven.

 

ZEILEN EN WINDSURFEN BIJ DE WSA

Je hoeft absoluut niet over eigen materiaal te beschikken om bij de WSA te kunnen zeilen of windsurfen. Met een Watersport lidmaatschap kan je van alle verenigingsboten en van de verenigingssurfplanken gebruik maken.

Binnen de WSA zijn er drie manieren om te leren zeilen en windsurfen:

  1. De WSA biedt in het voor- en najaar een cursus van vijf lessen voor de jeugd aan, waar de beginnende zeiler en windsurfer de basisprincipes leert. Ook degenen die al eens gezeild of gewindsurft hebben kunnen zo zelfstandig leren zeilen en windsurfen.  Om deel te mogen nemen aan deze cursussen moet men lid zijn. Meld je wel op tijd aan voor de cursussen want er zijn meestal meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen.
  2. Via een gezinsabonnement kan een zelfstandig zeilend of windsurfend gezinslid (18+) les geven aan gezinsleden.
  3. Je mag ook van een ander zelfstandig zeilend of windsurfend lid (18+) leren zeilen en windsurfen.

In principe mag je het hele seizoen zeilen en windsurfen. We vragen echter wel begrip voor het feit dat op lesmiddagen een groot aantal verenigingsboten en surfplanken voor het lesgeven in gebruik is. 

Voor kinderen onder de 18 is het dragen van een zwemvest verplicht, zowel tijdens de les als bij het zelfstandig zeilen. We raden overigens ook de volwassen zeilers en surfers (ook de geoefende) aan een zwemvest te dragen. 

Bij het zeilen in een Laser Pico en bij het windsurfen is het voor iedereen verplicht om naast een zwemvest ook een wetsuit te dragen. De vereniging beschikt over een beperkt aantal wetsuits en zwemvesten waarvan leden gebruik kunnen maken. 

Meer informatie over zeil- en windsurfcursussen kan je vinden op opdePoel.nl

Aanmelden voor de cursussen kan via zeil@wsawatersport.nl
Nieuwe leden kunnen op het aanmeldformulier aangeven dat ze deel willen nemen aan de cursus.

WSA SLEUTEL

Zoals hierboven beschreven kunnen leden een WSA sleutel aanvragen:

  • Basis lidmaatschap: De sleutel geeft toegang tot het WSA terrein en de kleedkamers/ toiletten.
  • Watersport lidmaatschap: De sleutel geeft ook toegang tot de materiaalloods.

Het clubhuis is alleen tijdens geplande activiteiten geopend. 

De sleutel is alleen bedoeld voor volwassenen en kinderen die al op de middelbare school zitten en van hun ouders toestemming hebben om zelfstandig (zonder ouderlijk toezicht) te zeilen en/of te windsurfen. 

Voor deze sleutel is borg verschuldigd. Bij verlies van de WSA sleutel dient opnieuw borg betaald te worden om de sleutel te vervangen. Bij inlevering van de WSA sleutel krijg je de borg weer terug.

HUUR VAN WSA FACILITEITEN

Voor speciale gelegenheden – en na schriftelijke toestemming van het WSA Bestuur – mogen de WSA faciliteiten ook gehuurd worden door leden:

  • Huur WSA terrein: Halve dag (< 4 uur): € 50 met een borg van € 50.

   (Leden mogen gebruik maken van faciliteiten en eigen eten /drinken meenemen mag)

  • Huur WSA terrein: Hele dag (>4 uur): € 75 met een borg van € 50.  

(Leden mogen gebruik maken van faciliteiten en eigen eten /drinken meenemen mag)

  • Huur kantine alleen in combinatie met huur terrein (min. 5 uur): € 10 /uur met een borg van € 50.

Leden mogen eigen eten meenemen maar geen eigen drinken (WSA prijzen voor de bar).

Vanwege de horecawetgeving mag de kantine ’s avonds maar een zeer beperkt aantal keer per jaar langer openblijven.  Gezien het feit dat er toegezien moet worden op het alcoholbeleid, moet hier altijd iemand van het WSA bestuur bij aanwezig zijn.

HOE WORDT JE LID VAN DE WSA

Vul het formulier onder de button Lid worden volledig in.

Daarna wordt er een afspraak gemaakt, indien gewenst, voor de overhandiging van de sleutel. Dit wordt gecombineerd met een rondleiding over het terrein, uitleg over het materiaal en wat andere praktische zaken.

Mocht je na het lezen van dit informatiebulletin nog vragen hebben over de WSA, dan kun je natuurlijk altijd langskomen op de vereniging tijdens een activiteit of een mailtje sturen naar info@wsawatersport.nl

Tot slot hopen we uiteraard dat je erg veel plezier aan het lidmaatschap van de WSA zult beleven.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de WSA
Casper Lautenbach – Voorzitter (06-41642174) , Dennis van den Hoek, Christine Rietveld, Igor Vasilev, Elena Vaskot &
Evelien Brink – Penningmeester en Ledenadministratie